• Výsadba alejových stromů a veřejné zeleně podél cyklostezek, silnic a dálnic a následná péče (zalévání, hnojení…).
 • Sekání ploch sekačkou a křovinořezem.
 • Odstraňování náletových stromů pod el. vedením, ze zahrad a strání.
 • Stříhání živých plotů.
 • Setí trávníků a rekultivace parkových ploch.
 • Údržba městské zeleně.
 • Frézování pařezů pařezovou frézou.

Dále:

 • Výsadba okrasných dřevin.
 • Osazování břehů a hrází.
 • Probírky, výběr perspektivních dřevin pro růst.
 • Prodej sazenic stromů a keřů.
 • Prodej substrátů.
 • Pomocné práce a poradenství s rozvrhováním zahrad a drobné terénní úpravy.